Impact Security

”Impact Security® handlar om att skydda varje individs och organisations integritet, samt dess data för att säkra att data inte används för andra syften utan individens eller organisationens vetskap. Det handlar om att medvetandegöra försök till intrång. I slutändan ska alla ha samma rätt att vistas på internet utan att vara expert på säkerhet och de ska kunna känna sig trygga.”

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom säkerhetsområdet som:

  • externa och interna säkerhetsgenomgångar av nätverk och hela IT-miljöer
  • tvåfaktorsautentisering för olika tjänster
  • utbildning och rekommendationer för bättre och metodiskt säkerhetsarbete
  • VPN och kryptering av data
  • behjälplighet vid utforming av hela, nya IT-miljöer ur ett säkerhetspespektiv
  • compliancy-arbete (servrar och arbetsstationer skall uppfylla ställda krav)