Vår Mission

Certakuten är ett projekt under Tensaii ABs vingar.

”Tensaii jobbar med Impact Tech®; hållbar digital transformation och teknisk innovation som är människocentrerad och bidrar till samhällsnytta genom att fokusera på de globala målen 2030.”

Vi tillhandahåller även fler tjänster än inom säkerhetsområdet, besök www.tensaii.com

”Impact Security® handlar om att skydda varje individs och organisations integritet, samt dess data för att säkra att data inte används för andra syften utan individens eller organisationens vetskap. Det handlar om att medvetandegöra försök till intrång. I slutändan ska alla ha samma rätt att vistas på internet utan att vara expert på säkerhet och de ska kunna känna sig trygga.”

  • Genom att ha tillförlitliga certifikat, försvårar du för attacker där man förvanskar information, på väg mellan dig och kunden
  • Du minimerar även risken för att någon, skall kunna spionera på transaktioner mellan dig och kunden/användaren.

Fatta således rätt beslut, baserat på korrekt information.

Certakuten hanterar dina certifikat, då kan du slappna av.